Yazarlar bildiri özetlerini aşağıdaki kurallara göre hazırlamalıdırlar.

Sözlü Bildiriler İçin:
1- Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.
2- Yazarlar bildiri özetlerini hazırlarken Microsoft Word programını kullanmalıdırlar.
3- Gönderilecek eserler Times New Roman 12 punto ile bir buçuk satır aralığında, sol kenardan 4 cm (40 mm), sağ, alt ve üst kenarlardan3 cm (30 mm) boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
4- Bildirinin başlığı metne uygun ve anlaşılır olmalıdır. Başlıklar ortalanarak koyu ve bütün harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
5- Yazar isimleri "12 punto" ve yalnızca soyadlar "BÜYÜK HARF" olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir.
6- Yazarların bağlı bulunduğu kurumun adı ve adresi 10 punto ile ortalanarak yazılmalıdır.
7- Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına her iki dilde anahtar sözcükler ilave edilmelidir.
8- Her bir dil için iki ayrı sayfa kullanılmalıdır.
9- Hazırlanan bildiri özetleri http://vetbiyo2013.kafkas.edu.tr/sayfasından Online Bildiri kısmından gönderilmelidir.
Poster Sunumları İçin:
1- Poster Bildiri Özetleri sözlü bildiri özetleri yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
2- Poster boyutları en az 70x100 en fazla 90x110 cm olmalıdır.
3- Her poster, Kongre süresince sergilenecektir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında Kongre görevlileri tarafından sağlanacaktır.