TUBİTAK katılımcı desteği başvurusu
Kongremize destek amacıyla Bideb kapsamında TUBİTAK'tan destek talep edilecektir. Talep edilecek olan bu destek kapsamında 35 yaş altındaki katılımcılara kongre etkinliği kapsamında ayrıca katılımcı desteği istenecektir. Katılımcı desteği almak isteyenlerin e-mail aracılığıyla gönderdiğimiz formları doldurup, acilen göndermeleri rica olunur. e-mail ulaşmayanlar ise ad-soyad, sunu başlığı (sunucu ve yardımcı araştırmacılarla birlikte), cep telefonu, e-posta adresi, TC Kimlik no ve yaşadığı şehri tablo halinde vetbiyo2013@kafkas.edu.tr göndermelidirler. Bu bilgiler Bidep'e girilecektir.

 

Tubitak’a Başvuru için 12 Nisan 2013 son tarihtir. Bu nedenle sizden gelecek verilerin bir an önce toplanması gerekmektedir. Bu sebeple sizlere 29 Mart 2013 tarihine kadar süre vermiş bulunmaktayız. Lütfen bu konuda hassasiyet gösteriniz.

 

Konu ile ilgili olarak tubitak’ın http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-yurt-ici-bilimsel-etkinlikleri-destekleme-programi sayfasından bilgi alabilirsiniz.